پژوهشگر گرامی

 

براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815 مورخ 1398/10/4 مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).

 

شماره جاری: دوره 13، شماره 44، بهار 1399، صفحه 1-246 

مقاله پژوهشی

1. الگوی یکپارچه حسابداری مدیریت توسعه پایدار

صفحه 1-21

حبیب امیربیکی لنگرودی؛ غلامرضا کردستانی؛ فرزین رضایی


مقاله پژوهشی

5. رویکرد انتقادی و نقش آن در حسابداری

صفحه 73-86

شکراله خواجوی؛ زعیمه نعمت الهی


6. راهکارهای تقویت ایمن‌سازی گزارشگری مالی در ایران: رویکرد نظریه‌پردازی زمینه بنیان

صفحه 87-105

قادر داداش‌زاده؛ حیدر محمدزاده سالطه؛ رضوان حجازی؛ هوشنگ تقی‌زاده


8. تأثیر فشارهای قیمتی سهام بر پیش‌بینی‌های سود مدیریت

صفحه 127-141

فرهاد شرفی؛ شادی شاهوردیانی؛ زهره حاجیها


13. تیپ های شخصیتی حسابرسان و میزان پایبندی آنان بر آیین رفتار حرفه‌ای

صفحه 205-215

پطرو سپهری؛ کیهان آزادی؛ محمدرضا وطن پرست؛ بهمن اکبری


14. کاربرد مدل لینتنر در سنجش سرعت تعدیل سود با استفاده از رگرسیون غلتان در شرایط بحرانی

صفحه 217-232

سید مرتضی نبویان؛ سیدعلی نبوی چاشمی؛ ایمان داداشی؛ بهرام محسنی ملکی