نویسنده = نرگس سرلک
تعداد مقالات: 2
1. تولیدات علمی حوزه‌های حسابداری و مالی ایران در پایگاه اطلاعاتی Web of Science 2003-2013

دوره 8، شماره 26، پاییز 1394، صفحه 131-144

فاطمه گرامی راد؛ مهدی محمدی؛ نرگس سرلک


2. تحلیل محتوای مقاله های مجلات علمی– پژوهشی حسابداری و مالی منتشره بین سال های 1387-1392

دوره 7، شماره 23، زمستان 1393، صفحه 105-122

فاطمه گرامی راد؛ مهدی محمدی؛ نرگس سرلک