نویسنده = حسین زرافشان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی محتوای اطلاعاتی شاخص محافظه کاری حسابداری در پیش بینی سود و جریانات نقدی آتی

دوره 1، پ شماره2(زمستان 1387)، زمستان 1387، صفحه 17-33

دکتر هاشم نیکومرام؛ حسین زرافشان