نویسنده = Hossein Jahangirnia
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر کیفیت افشای رویه‌های حسابداری انتقادی بر عدم تقارن اطلاعاتی

دوره 10، شماره 33، تابستان 1396، صفحه 1-12

حسین جهانگیرنیا؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ حمیدرضا وکیلی فرد