نویسنده = hamidreza vakilifard
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نقش تعدیل کنندگی هویت اجتماعی در روابط بین درک مسئولیت اجتماعی واحد های تجاری و نگرش شغلی حسابداران

دوره 10، شماره 34، پاییز 1396، صفحه 69-83

ملیحه علی فری؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ بهمن بنی مهد؛ رمضانعلی رویایی


2. تأثیر کیفیت افشای رویه‌های حسابداری انتقادی بر عدم تقارن اطلاعاتی

دوره 10، شماره 33، تابستان 1396، صفحه 1-12

حسین جهانگیرنیا؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ حمیدرضا وکیلی فرد