کلیدواژه‌ها = ارزش افزوده اقتصادی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی سودمندی ارزش افزوده اقتصادی در ارزیابی ریسک بازار شرکتها در ایران

دوره 2، شماره 3(پیاپی 3 )، زمستان 1388، صفحه 39-55

دکتر فرزانه حیدرپور؛ مهدی نایب


3. بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی و اهرم مالی با بازده سهام تعدیل شده براساس ریسک

دوره 1، پ شماره2(زمستان 1387)، زمستان 1387، صفحه 75-89

دکتر قدرت اله طالب نیا؛ دکتر محمد ایمانی برندق؛ عسکر پور رضا