کلیدواژه‌ها = محافظه کاری
تعداد مقالات: 8
1. تبیین مولفه های تأثیرگذار بر تردید حرفه ای حسابرسان با تکیه بر ابعاد فردی

دوره 8، شماره 25، تابستان 1394، صفحه 13-27

سیدحسین حسینی؛ هاشم نیکومرام؛ علی اکبر رضایی


3. تأثیر محافظه کاری حسابداری بر کاهش ریسک سقوط قیمت سهام

دوره 4، شماره 4(پیاپی 11)، زمستان 1390، صفحه 93-106

جواد مرادی؛ هاشم ولی پور؛ مرجان قلمی


4. تأثیر محافظه کاری بر خطای مدیریت در پیش بینی سود

دوره 3، شماره 1(پیاپی4)، بهار 1389، صفحه 17-33

احمد لطفی؛ میثم حاجی پور


6. بررسی اثرات محافظه کاری حسابداری بر سود مندی اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران.

دوره 1، پ شماره3(بهار 1388)، بهار 1388، صفحه 73-81

دکترهاشم نیکومرام؛ دکتر حمیدرضا وکیلی فرد؛ روح اله دهقان بنادکی


7. بررسی محتوای اطلاعاتی شاخص محافظه کاری حسابداری در پیش بینی سود و جریانات نقدی آتی

دوره 1، پ شماره2(زمستان 1387)، زمستان 1387، صفحه 17-33

دکتر هاشم نیکومرام؛ حسین زرافشان


8. بررسی ارتباط بین بخشهای مختلف صورت جریان وجوه نقد باساختار سرمایه

دوره 1، پ شماره2(زمستان 1387)، زمستان 1387، صفحه 45-56

دکتر فرزانه حیدرپور؛ حسن اسماعیلی