کلیدواژه‌ها = سرمایه فکری
تعداد مقالات: 7
3. بدهی های فکری: مفهومی نوین در تقابل با سرمایه های فکری

دوره 7، شماره 23، زمستان 1393، صفحه 15-30

محمد نمازی؛ داریوش فروغی؛ سعید فرزادی


5. بررسی رابطه سرمایه فکری هیئت مدیره با ارزش و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 2(پیاپی 17 )، تابستان 1392، صفحه 29-44

شهین دهقان هراتی؛ علی فاضل یزدی؛ حسین جباری؛ احمدعلی اسدپور


7. بررسی ارتباط میان سرمایه فکری و شاخصهای ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 3(پیاپی 6 )، پاییز 1389، صفحه 1-12

دکتر علی اسمعیل زاده مقری؛ دکتر محمود همت فر؛ علیرضا زمانیان