کلیدواژه‌ها = حاکمیت شرکتی
تعداد مقالات: 14
3. تأثیر حاکمیت شرکتی بر سلامت مالی بانکهای تجاری ایران

دوره 11، شماره 38، پاییز 1397، صفحه 109-126

حمید طبائی زاده فشارکی؛ محمد ابراهیم محمد پورزرندی؛ مهرزاد مینوئی


4. اثربخشی ابعاد حاکمیت شرکتی بر رابطه مسئولیت اجتماعی و عدالت مالیاتی

دوره 11، شماره 38، پاییز 1397، صفحه 27-46

عباس الهیاری؛ زهرا پورزمانی؛ تقی ترابی


7. بررسی تاثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر کارآیی مدیریت سرمایه در گردش

دوره 7، شماره 3(پیاپی 22 )، پاییز 1393، صفحه 69-88

محسن دستگیر؛ مهسا هنرمند


8. بررسی رابطه سرمایه فکری هیئت مدیره با ارزش و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 2(پیاپی 17 )، تابستان 1392، صفحه 29-44

شهین دهقان هراتی؛ علی فاضل یزدی؛ حسین جباری؛ احمدعلی اسدپور


11. ارائه الگوی سنجش تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 1(پیاپی 12)، بهار 1391، صفحه 79-100

فریدون رهنمای رودپشتی؛ فرشاد هیبتی؛ قدرت اله طالب نیا؛ سیدعلی نبوی چاشمی


14. بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر اظهارنظر حسابرسان مستقل

دوره 3، شماره 2(پیاپی 5)، تابستان 1389، صفحه 65-73

دکتر یحیی حساس یگانه؛ ایمان داداشی