کلیدواژه‌ها = عدم تقارن اطلاعاتی
تعداد مقالات: 11
1. تبیین مفهومی هزینه‌یابی هدف مبتنی بر دیدگاه انتقادی

دوره 12، شماره 43، زمستان 1398، صفحه 129-152

محمد نمازی؛ زهره حاجیها؛ حسن چناری


3. تاثیر قابلیت مقایسه و ثبات رویه حسابداری بر عدم تقارن اطلاعاتی : رویکرد متن‌کاوی

دوره 12، شماره 41، تابستان 1398، صفحه 133-150

سبحان ظفری؛ داریوش فروغی؛ غلامحسین کیانی


4. تبیین اثر اطلاعاتی نقدشوندگی سهام بر سود تقسیمی

دوره 12، شماره 41، تابستان 1398، صفحه 53-67

حمیدرضا کردلوئی؛ مهرنوش ابراهیمی


5. تأثیر کیفیت افشای رویه‌های حسابداری انتقادی بر عدم تقارن اطلاعاتی

دوره 10، شماره 33، تابستان 1396، صفحه 1-12

حسین جهانگیرنیا؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ حمیدرضا وکیلی فرد


6. تأثیر چسبندگی هزینه ها بر محافظه کاری شرطی و عدم تقارن اطلاعاتی

دوره 7، شماره 23، زمستان 1393، صفحه 43-56

سیدعباس هاشمی؛ هادی امیری؛ علی نجاتی


7. ارتباط بین افشاء داوطلبانه، سبک های شناختی تصمیم گیری و عدم تقارن اطلاعاتی: رویکرد مدل پردازش عدسی برنزویک

دوره 6، شماره 4(پیاپی 19)، زمستان 1392، صفحه 1-14

زهرا پورزمانی؛ قدرت اله طالب نیا؛ احمد یعقوب نژاد؛ علی بیات


8. رابطه بین جریان نقدی عملیاتی و سود عملیاتی با بازده سهام شرکتها و تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر این روابط

دوره 6، شماره 1(پیاپی 16)، بهار 1392، صفحه 1-14

رویا دارابی؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ مسعود مشکین


10. رابطه بین شفافیت اطلاعات حسابداری و موجودی نقد

دوره 5، شماره 1(پیاپی 12)، بهار 1391، صفحه 67-78

محمدحسین قائمی؛ سید مصطفی علوی


11. تأثیر محافظه کاری حسابداری بر کاهش ریسک سقوط قیمت سهام

دوره 4، شماره 4(پیاپی 11)، زمستان 1390، صفحه 93-106

جواد مرادی؛ هاشم ولی پور؛ مرجان قلمی