کلیدواژه‌ها = ارزش بازار سهام
تعداد مقالات: 2
1. بررسی محتوای اطلاعاتی تفاوت مالیات ابرازی و قطعی و ارتباط آن با کیفیت سود شرکت ها

دوره 6، شماره 2(پیاپی 17 )، تابستان 1392، صفحه 15-28

احمد مدرس؛ حمید زارعیان برجی


2. بررسی اثرات محافظه کاری حسابداری بر سود مندی اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران.

دوره 1، پ شماره3(بهار 1388)، بهار 1388، صفحه 73-81

دکترهاشم نیکومرام؛ دکتر حمیدرضا وکیلی فرد؛ روح اله دهقان بنادکی