کلیدواژه‌ها = حسابداری مدیریت
تعداد مقالات: 23
1. تبیین انتخاب قراردادهای انگیزشی ترکیبی: قراردادهای بازپس‌گیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1397

ساسان مهرانی؛ محسن مطمئن


2. الگوی یکپارچه حسابداری مدیریت توسعه پایدار

دوره 13، شماره 44، بهار 1399، صفحه 1-21

حبیب امیربیکی لنگرودی؛ غلامرضا کردستانی؛ فرزین رضایی


5. واکاوی و تبیین اثرات کنشگران فنی و انسانی بر کارکردهای سیستم اطلاعاتی حسابداری مدیریت با استفاده از نظریه شبکه کنشگران

دوره 12، شماره 41، تابستان 1398، صفحه 91-110

نعمت رستمی مازویی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ سید محمدرضا رییس زاده؛ زهرا پورزمانی


6. روش شناسی کیفی در تحقیقات حسابداری مدیریت با تأکید بر چالش ها و فرصت ها

دوره 12، شماره 41، تابستان 1398، صفحه 111-132

مونا عابدنظری؛ حامد آراد


7. نقش راهبری شرکتی در حسابداری مدیریت استراتژیک

دوره 12، شماره 41، تابستان 1398، صفحه 69-89

خدیجه ابراهیمی کهریزسنگی؛ وحید بخردی نسب


8. تبیین انتخاب قراردادهای انگیزشی ترکیبی: قراردادهای بازپس‌گیری

دوره 11، شماره 37، تابستان 1397، صفحه 29-40

ساسان مهرانی؛ محسن مطمئن


9. تأثیر عوامل اقتصادی و انسانی در بکارگیری ابزارهای حسابداری مدیریت (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

دوره 11، شماره 36، بهار 1397، صفحه 81-92

محمد کاشانی‌پور؛ علی حمیدی‌زاده؛ مرتضی کاظم‌پور؛ مرتضی کبیرپور


13. تاثیر فناوری اطلاعات بر همگرایی حسابداری مدیریت و حسابداری مالی

دوره 9، شماره 30، پاییز 1395، صفحه 97-113

فریدون رهنمای رودپشتی؛ راحله همایونی راد


14. مروری برتئوری‌های روانشناسی در تحقیقات حسابداری مدیریت

دوره 8، شماره 26، پاییز 1394، صفحه 1-20

فریدون رهنمای رودپشتی؛ نعمت رستمی مازویی


15. حسابداری مدیریت، ابزاری کارآمد در خدمت اقتصاد مقاومتی

دوره 8، شماره 25، تابستان 1394، صفحه 61-81

زهرا دیانتی دیلمی


19. پیمایش پژوهشهای حسابداری مدیریت ایران و استرالیا

دوره 5، شماره 3(پیاپی 14)، پاییز 1391، صفحه 37-48

حسین اعتمادی؛ رضا حصارزاده؛ آمنه بذرافشان


20. مهندسی حسابداری

دوره 5، شماره 2(پیاپی 13)، تابستان 1391، صفحه 97-112

فریدون رهنمای رودپشتی؛ هدیه احیایی


22. بررسی دلایل کمبود پژوهشهای تجربی انجام شده در حوزه حسابداری مدیریت در ایران

دوره 2، شماره 2(پیاپی 2 )، پاییز 1388، صفحه 83-104

دکتر هاشم نیکومرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ علی بیات