کلیدواژه‌ها = اهرم مالی
تعداد مقالات: 4
2. تأثیر اهرم مالی بر تصمیمات سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 2(پیاپی 13)، تابستان 1391، صفحه 17-29

اسداله افشاری؛ علی سعیدی؛ الهام رشادی


3. تأثیر شدت رقابتی و راهبرد تجاری بر ارتباط بین اهرم مالی و عملکرد شرکت ها

دوره 5، شماره 1(پیاپی 12)، بهار 1391، صفحه 101-115

فرزین رضایی؛ حامد عازم


4. بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی و اهرم مالی با بازده سهام تعدیل شده براساس ریسک

دوره 1، پ شماره2(زمستان 1387)، زمستان 1387، صفحه 75-89

دکتر قدرت اله طالب نیا؛ دکتر محمد ایمانی برندق؛ عسکر پور رضا