کلیدواژه‌ها = تردید حرفه ای
تعداد مقالات: 3
2. تبیین مولفه های تأثیرگذار بر تردید حرفه ای حسابرسان با تکیه بر ابعاد فردی

دوره 8، شماره 25، تابستان 1394، صفحه 13-27

سیدحسین حسینی؛ هاشم نیکومرام؛ علی اکبر رضایی


3. ارتباط بین شاخص های مکتب تردیدگرایی و کیفیت حسابرسی

دوره 5، شماره 3(پیاپی 14)، پاییز 1391، صفحه 25-35

احمد یعقوب نژاد؛ رمضانعلی رویایی؛ کاوه آذین فر