کلیدواژه‌ها = هزینه یابی بر مبنای فعالیت
تعداد مقالات: 3
3. هزینه یابی بر مبنای فعالیت فازی

دوره 1، پ شماره2(زمستان 1387)، زمستان 1387، صفحه 1-15

دکتر یحیی حساس یگانه؛ حجت حسن زاده؛ محمد قدیری تلاقیان