کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی مصنوعی
تعداد مقالات: 3
2. پیش بینی نوع اظهارنظر حسابرسان با رویکردی بر روش های داده کاوی

دوره 5، شماره 4(پیاپی 15)، زمستان 1391، صفحه 69-82

محمدحسین ستایش؛ فهیمه ابراهیمی؛ سیدمجتبی سیف؛ مهدی ساریخانی


3. مقایسه پیش بینی هزینه ها با استفاده از روش های آماری و شبکه عصبی مطالعه موردی: شهرداری اصفهان

دوره 4، شماره 3(پیاپی 10)، پاییز 1390، صفحه 109-126

امیر محمدزاده؛ نسرین مهدی پور؛ آرش محمدزاده