کلیدواژه‌ها = تفکر انتقادی
تعداد مقالات: 2
1. ارائه الگوی اصول یکپارچه (جهانی) حسابداری مدیریت مبتنی بر تفکر انتقادی

دوره 11، شماره 39، زمستان 1397، صفحه 67-81

مونا عابدنظری؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام؛ زهرا پورزمانی


2. الگوی مفهومی حسابداری شهروندی مبتنی بر تفکر انتقادی

دوره 11، شماره 37، تابستان 1397، صفحه 97-106

شکراله خواجوی؛ محمد محمدیان