کلیدواژه‌ها = حسابرسی مستقل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر اظهارنظر حسابرسان مستقل

دوره 3، شماره 2(پیاپی 5)، تابستان 1389، صفحه 65-73

دکتر یحیی حساس یگانه؛ ایمان داداشی