کلیدواژه‌ها = بازده دارایی ها (سودآوری)
تعداد مقالات: 2
1. بررسی محتوای اطلاعاتی شاخص محافظه کاری حسابداری در پیش بینی سود و جریانات نقدی آتی

دوره 1، پ شماره2(زمستان 1387)، زمستان 1387، صفحه 17-33

دکتر هاشم نیکومرام؛ حسین زرافشان


2. بررسی ارتباط بین بخشهای مختلف صورت جریان وجوه نقد باساختار سرمایه

دوره 1، پ شماره2(زمستان 1387)، زمستان 1387، صفحه 45-56

دکتر فرزانه حیدرپور؛ حسن اسماعیلی