کلیدواژه‌ها = توسعه حسابداری مدیریت
تعداد مقالات: 2
1. ارائه الگوی اصول یکپارچه (جهانی) حسابداری مدیریت مبتنی بر تفکر انتقادی

دوره 11، شماره 39، زمستان 1397، صفحه 67-81

مونا عابدنظری؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام؛ زهرا پورزمانی


2. تبیین وضعیت حسابداری مدیریت درایران

دوره 7، شماره 23، زمستان 1393، صفحه 57-83

علی ابراهیمی کردلر؛ هنگامه مقدس پور