کلیدواژه‌ها = چسبندگی هزینه‌ها
تعداد مقالات: 3
1. تصمیمات مدیران در موازنه بین چسبندگی هزینه‌ها و هموارسازی سود

دوره 13، شماره 44، بهار 1399، صفحه 193-204

امید فرجی؛ محمدکاظم مصطفی‌پور


2. ارتباط ارزشی بیش اعتمادی مدیریت با تأکید بر نقش میانجی چسبندگی هزینه‌ها

دوره 12، شماره 43، زمستان 1398، صفحه 105-116

زهرا فرهادی؛ عبدالحسین طالبی نجف‌آبادی؛ نرجس کمالی کرمانی


3. بررسی چسبندگی هزینه‌ها در دوره‌های رونق و رکود اقتصادی

دوره 9، شماره 30، پاییز 1395، صفحه 67-86

مهدی بهار مقدم؛ ساسان خادمی