کلیدواژه‌ها = گزارشگری مالی متقلبانه
تعداد مقالات: 2
2. پیش بینی گزارشگری مالی متقلبانه از طریق شبکه عصبی مصنوعی(ANN)

دوره 12، شماره 40، بهار 1398، صفحه 63-79

مجتبی تاراسی؛ بهاره بنی طالبی دهکردی؛ بهزاد زمانی