کلیدواژه‌ها = عملکرد
تعداد مقالات: 3
3. تأثیر شدت رقابتی و راهبرد تجاری بر ارتباط بین اهرم مالی و عملکرد شرکت ها

دوره 5، شماره 1(پیاپی 12)، بهار 1391، صفحه 101-115

فرزین رضایی؛ حامد عازم