تعداد مقالات: 365
1. رابطه بین جریان نقدی عملیاتی و سود عملیاتی با بازده سهام شرکتها و تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر این روابط

دوره 6، شماره 1(پیاپی 16)، بهار 1392، صفحه 1-14

رویا دارابی؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ مسعود مشکین


2. مقایسه عوامل موثر بر نرخ بازده دارایی ها با تاکید بر راهبردهای تجاری

دوره 6، شماره 2(پیاپی 17 )، تابستان 1392، صفحه 1-13

فرزین رضایی؛ رضا محسنی؛ مریم رایقی


3. شناسایی عوامل موثر بر موفقیت دانشجویان رشته حسابداری در دروس حسابداری پیشرفته

دوره 6، شماره 3(پیاپی 18 )، پاییز 1392، صفحه 1-12

محمدرضا شورورزی؛ علی معقول؛ مریم کده


4. ارتباط بین افشاء داوطلبانه، سبک های شناختی تصمیم گیری و عدم تقارن اطلاعاتی: رویکرد مدل پردازش عدسی برنزویک

دوره 6، شماره 4(پیاپی 19)، زمستان 1392، صفحه 1-14

زهرا پورزمانی؛ قدرت اله طالب نیا؛ احمد یعقوب نژاد؛ علی بیات


5. بررسی تاثیر اجرای آئین نامه نظام راهبری شرکتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران بر مدیریت سود

دوره 7، شماره 1(پیاپی 20 )، بهار 1393، صفحه 1-10

زهرا پورزمانی؛ محمدرضا اولی؛ جواد عبدالهیان


6. پیامدهای اقتصادی کیفیت اطلاعات حسابداری با تمرکز بر متغیر پایداری سود

دوره 7، شماره 2(پیاپی 21 )، تابستان 1393، صفحه 1-14

هاشم نیکو مرام؛ مهدی تقوی؛ حمید احمدزاده


7. ارائه الگو برای اندازه گیری مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 1(پیاپی 12)، بهار 1391، صفحه 1-16

احمد یعقوب نژاد؛ بهمن بنی مهد؛ اعظم شکری


8. تأثیر افشای داوطلبانه بر مربوط بودن سود هر سهم

دوره 5، شماره 3(پیاپی 14)، پاییز 1391، صفحه 1-12

احمد خدامی پور؛ رامین محرومی


10. نقد پژوهش های کیفیت گزارشگری مالی و ارایه نظریه "اطلاعات-عدم اطمینان محور" جهت ارایه تعریف مفهومی کیفیت

دوره 5، شماره 4(پیاپی 15)، زمستان 1391، صفحه 1-18

حسین اعتمادی؛ علی رحمانی؛ عادل آذر؛ رضا حصارزاده


11. ارزیابی مدل کارت امتیازی متوازن با استفاده از شبیه سازی دینامیکی مطالعه موردی: بانک سامان

دوره 7، شماره 3(پیاپی 22 )، پاییز 1393، صفحه 1-19

محمد علی افشار کاظمی؛ فاطمه پناهی


12. تأثیر فرهنگ سازمانی بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 4(پیاپی 11)، زمستان 1390، صفحه 1-12

زهرا دیانتی دیلمی؛ وحید طیبی


15. بررسی توانایی روش مستقیم و غیرمستقیم برای پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی و ارزیابی سودمندی آن برای سرمایه گذاران

دوره 4، شماره 2(پیاپی 9 )، تابستان 1390، صفحه 1-10

غلامرضا کردستانی؛ بهمن کولیوند؛ عباس زند عباس آبادی


16. بررسی وضعیت حسابداری مدیریت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 1(پیاپی 8 )، بهار 1390، صفحه 1-18

یحیی حساس یگانه؛ زهرا دیانتی دیلمی؛ ابراهیم نوروزبگی


17. بررسی تاثیر تاخیری شاخص های کلان اقتصادی بر بازده سهام

دوره 3، شماره 4(پیاپی 7)، زمستان 1389، صفحه 1-17

دکتر زهرا پورزمانی؛ دکتر علی روحی؛ کیوان مام حمه


18. بررسی ارتباط میان سرمایه فکری و شاخصهای ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 3(پیاپی 6 )، پاییز 1389، صفحه 1-12

دکتر علی اسمعیل زاده مقری؛ دکتر محمود همت فر؛ علیرضا زمانیان


19. بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 2(پیاپی 5)، تابستان 1389، صفحه 1-15

دکتر محمد خدائی ولهزاقرد؛ منیره یحیایی


22. عوامل موثر بر ارتباط بین هموارسازی سود و سود آوری شرکت‌ها

دوره 2، شماره 2(پیاپی 2 )، پاییز 1388، صفحه 1-8

دکتر حسین اعتمادی؛ محمدعلی جوادی مزده


23. تاثیر حاکمیت شرکتی بر تصمیم پذیرش صاحبکار و حق‌الزحمه حسابرسی

دوره 2، شماره 1(پیاپی 1 )، تابستان 1388، صفحه 1-10

یحیی حساس یگانه؛ ایمان داداشی


24. هزینه یابی بر مبنای فعالیت فازی

دوره 1، پ شماره2(زمستان 1387)، زمستان 1387، صفحه 1-15

دکتر یحیی حساس یگانه؛ حجت حسن زاده؛ محمد قدیری تلاقیان


25. نقد و بررسی روش های برآورد بهای تمام شده نرم افزار مطالعه موردی شرکت همکاران سیستم

دوره 1، پ شماره3(بهار 1388)، بهار 1388، صفحه 1-15

دکترایرج نوروش؛ دکتر بیتا مشایخی؛ محمد نوری جاوید