بررسی قیمت گذاری سازه های سود طی چرخه عمر شرکت ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نور، نور، ایران.

چکیده

پژوهش­ های زیادی نشان داده­ اند که استفاده­ کنندگان صورت­های مالی قادر نیستند اجزای سود را به درستی قیمت­ گذاری ­کنند. بر اساس تئوری­های رقابتی و علامت­ دهی، کیفیت گزارشگری و سود شرکت­ها در مراحل مختلف چرخه عمر متفاوت است. بنابراین در این تحقیق تلاش می ­گردد نحوه قیمت­ گذاری سازه­ های سود طی چرخه عمر شرکت­ها بررسی شود. این بررسی از طریق آزمون میشکین بسط یافته با مدل آلن و همکاران (2013) صورت پذیرفت. به منظور اجرای این طرح داده های مربوط به 78 شرکت از شرکت­های پذیرفته­ شده در بورس تهرن طی سال­های 1383 تا 1393 و از بانک­های اطلاعاتی کدال و تی اس کلاینت گردآوری شد. شواهد آزمون حاکی از آن است که در مرحله رشد، بازار جز نقدی سود عملیاتی را کمتر از واقع و سازه­ های جز تعهدی را بیش از واقع  قیمت­ گذاری می­کند. به علاوه، در مرحله بلوغ شواهدی دال بر قیمت­ گذاری نادرست اقلام تعهدی مربوط به رشد شرکت یافت نشد و در مرحله افول شواهد نشان داد که این اقلام کمتر از واقع قیمت­ گذاری می­شوند. نحوه قیمت­ گذاری سایر اجزای سود در سه مرحله مشابه بود. با توجه به اینکه کوچکترین مقدار قدر مطلق اختلاف ضرایب اجزای سود در مرحله بلوغ و بزرگترین مقدار آن در مرحله افول مشاهده شد، می­ توان چنین استنباط کرد که سود در مرحله بلوغ و افول به ترتیب کمترین و بیشترین میزان گمراه­ کنندگی را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Pricing of Earnings Components During Corporate Life Cycle

نویسندگان [English]

  • Freydoon Rahnamaye Roodposhti 1
  • Farid Gholami Hassankiadeh 2
  • Sara Karimpour 3
1 Professor of Accounting, Science and Research Branch of Islamic Azad University, Tehran, Ira.n
2 PhD Student in accounting, shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 PhD Student in Accounting, Islamic Azad University-Nour branch, Nour, Iran.
چکیده [English]

Many studies have shown that users of financial statements are not able to correctly price the components of earnings. Based on competitive and signalling theories, firms’ reporting and earnings quality vary in different stages of the life cycle. Therefore, in this research, we try to study the pricing of earnings components over the life cycle of firms. This study was conducted through the mishkin test expanded by the model of Allen et al (2013). In order to implement this plan, data of 78 companies accepted on the Tehran Stock Exchange during the years 2004 to 2014 were collected from CODAL and TSE-Client. The evidence suggests that cash component and accruals components are respectively underpriced and overpriced by market in growth stage. In addition, there was no evidence of mispricing of accruals related to the growth of the company at the maturity stage. Evidence also showed that these items are underpriced in the declining stage. The pricing of other components of earnings was similar in three stages. Given that the smallest and largest amount of absolute value of the difference in the coefficients of earnings components was respectively observed in the maturity and the declining stages, it can be concluded that earnings at the maturity and the declining are respectively the lowest and the most misleading.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings Persistence
  • Accruals Related to Growth
  • Accruals Relate to temporary Fluctuations in Working Capital
  • Accruals Estimation Error
  • Life Cycle

*      استا، سهراب؛ قیطاسی، روح­ا... . (1391). اثر چرخه عمر واحد تجاری بر اقلام تعهدی اختیاری. پژوهش­های حسابداری مالی، 4 (1)، 89 – 103.

*      خانی، عبدا...؛ صادقی، محسن. (1392). تاثیر برگشت، پایداری و ناهنجاری اقلام تعهدی بر سود دوره­ شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش­های تجربی حسابداری، شماره­ (8)، 147 – 166.

*      شهریاری، سارا؛ سلیم، فرشاد. (1393). بررسی و آزمون قیمت­گذاری نادرست اقلام تعهدی غیرعادی در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1381 تا 1389. فصلنامه­ علمی پژوهشی مدیریت دارایی و تامین مالی، شماره­ی (3)، 1- 16.

*      عظیمی­یانچشمه، مجید. (1392). مطالعه­ رابطه­ بین اقلام تعهدی و بازده سهام. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره­ (21)، 86 – 99.

*      مرادی، محمد؛ اسکندر، هدی. (1393). بررسی کیفیت سود طی چرخه عمر در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری، شماره (19)، 121 – 139.

*      مشایخی، بیتا؛ فدایی نژاد، محمد اسماعیل؛ کلاته رحمانی، راحله. (1389). مخارج سرمایه­ای، اقلام تعهدی و بازده. پژوهش­های حسابداری مالی، شماره­ اول، 77-99.

*      نوروش، ایرج؛ ناظمی، امین؛ حیدری، مهدی (1385) کیفیت اقلام تعهدی و سود با تاکید بر نقش خطای برآورد اقلام تعهدی. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره­ (42)، 135 – 160.

*      Alam, P., Pu, X., Hettler, B. and Lin, H. (2018) “The pricing of accruals quality in credit default swap spreads”, Accounting and Finance, https://doi.org/10.1111 /acfi.12368.

*      Allen, J. E.; Larson, R. C.; Sloan, G. R. (2013). Accrual Reversals, Earnings and Stock Returns. Journal of Accounting and Economics, No. 56, 113-129.

*      Ball, R.; P. Brown. (1968). An empirical evaluation of accounting income numbers. Journal of Accounting Research, No. 6, 159-178.

*      Bernard, V.; T. Stober. (1989). The nature and amount of information reflected in cash flows and accruals. The Accounting Review, No. 64, 624-652.

*      Bernstein, L. (1993). Financial Statement Analysis (5th ed), Homewood: Irwin Inc.

*      Chan, k.; Chan, L. K. C.; Jegadeesh, N.; Lakonishok, J. (2006). Earnings Quality and Stock Returns. Journal of Business, 79(3), 1041-1082.

*      Chen, X.; Yang, W.; Huang, D. (2010). Corporate Life Cycle and the Accrual Model: An Empirical Study Based on Chinese listed companies. Frontiers of Business Research in China, 4 (4), 580-607.

*      Cornell, B., Landsman, W. R. and Stubben S. R. (2017), “Accounting Information, Investor Sentiment, and Market Pricing,” Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2447695.

*      Dechow, P. M.; Richardson, S. A.; Sloan R. G. (2008). The Persistence and Pricing of the Cash Component of Earnings. Journal of Accounting Research, 46(3), 537- 566.

*      Fedyk, T.; Singer, Z.; Sougiannis, S. J. (2013). “Does the Accrual Anomaly End When Accruals Reverse?” downloaded from SSRN:

*      Graham, B.; Dodd D.; Cottle, S. (1962). Security Analysis: Principles and Techniques, New York: McGraw-Hill.

*      Hou, K.;  Hirshleifer, D.; Teoh, S. H. (2011). “The accrual anomaly: risk or mispricing?” Management Science, Vol. 58, 320-335.

*      Hribar, P.; Yehuda, N. (2014). The Mispricing of Cashflows and Accruals at Different Life-Cycle Stages, Contemporary Accounting Research, Vol. 23, 1053-1072.

*      Lawson, B. and Wang, D. (2015) “The Earnings Quality Information Content of Dividend Policies and Audit Pricing”, Contemporary Accounting Research, Forthcoming. Downloaded from SSRN: http://ssrn.com/abstract=2574293.

*      Loftus, J. A.; Sin, S. (1997). The role of current and non-current accruals in the relation between stock returns and earnings. Accounting & Finance, 37(2), 147-161.

*      Maines, L.; Hand, J. (1996). Individuals' perceptions and misperceptions of the time series properties of quarterly earnings. The Accounting Review (July): 3, 17-336.

*      Maggina, A.; Tsaklanganos, A. (2012). Asset Growth and Firm Performance: Evidence from Greece. The International Journal of Business and Finance Research, Vol. 5, No. 2, 113-124.

*      Mnif, A.; (2009). Corporate Governance and Management Earnings Forecast Quality: Evidence from French IPOS. Working Paper, University of Sfax, High School of Commerce.

*      Nagar, N. and Radhakrishnan, S. (2017),” Firm Life Cycle and Real-Activity Based Earnings Management”, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=27 01680.  

*      Ogneva, M. (2008). Accruals quality and expected returns: the importance of controlling for cash flow shocks. Working paper, Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1476456.

*      Ou, J.; Penman, S. (1989). Financial statement analysis and the prediction of stock returns. Journal of Accounting and Economics, vol. 11, 295-330.

*      Richardson, S.; Sloan, R. G.; Soliman, M.; Tuna, I. (2006). Implication of Accounting Distortions and Growth for Accruals and Profitability. The Accounting Review, Vol. 81, No. 3, 713-743.

*      Saleh, F.K.; Madrakian, H.; Ziaee, M. T. (2013). The Impact of Life Cycle on the Value-relevance of Cash Flows Versus Accrual Financial Information: An Empirical Study Based on Tehran Stock Exchange, Management Science Letters, No. 3, 2251–2258.

*      Sloan, R. G. (1996). Do Stock Prices Fully Reflect Information in Accruals and Cash Flows?. The Accounting Review, No. 71, 289 – 315.

*      Teoh, S.; Welch, I.; Wong, T. (1998). Earning Management and Long-Run Uderperformance of Seasoned Equity of Ferings. Journal of Financial Economics, No. 50, 63-100.

*      Tsao, M., Lu, H. and Keung, E. (2018) “Interim Reporting Frequency and the Mispricing of Accruals”. Accounting Horizons In-Pres. https://doi.org/10.2308/ acch-52097

*      Tu, Y-K.; Kellet, M.; Clerehugh, V.; Gilthorpe, M. S. (2005). Problems of correlations between explanatory variables in multiple regression analyses in the dental literature. British Dental Journal,vol 199, 457-461.

*      Warusawitharana, M. (2014). Profitability and the Lifecycle of Firms, Board of Governors of the Federal Reserve System. Working paper.

*      Xie, H. (2001). The Mispricing of Abnormal Accruals. The Accounting Review, No. 76, 357-373.

*      Zach, T. (2006) “Evaluating the Accrual-Fixation Hypothesis as an Explanation for the Accrual Anomaly”, AAA 2005 FARS Meeting Paper, Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=588926