کاربرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت در رشته های تحصیلی علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

هدف این مقاله محاسبه قیمت تمام شده هر یک از رشته های علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد
کتول می باشد. در این پژوهش از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت استفاده شده است. اطلاعات مالی از اسناد و
1386 استخراج شده و در مراحل محاسباتی از روش گریسون - صورت های مالی واحد برای سال تحصیلی 7
استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که امکان شناسایی فعالیت های موجد هزینه، محرک های هزینه و منابع
سربار به تفکیک سربار مستقیم و غیر مستقیم و تخصیص آن بین رشته های علوم انسانی واحد دانشگاهی وجود
دارد. رشته کارشناسی حسابداری تمام وقت به دلیل تعداد زیاد دانشجویان از کمترین قیمت تمام شده و رشته
کاردانی زبان انگلیسی به دلیل تعداد کم دانشجویان از بالاترین قیمت تمام شده برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Activity based Costing in human science educations courses at Islamic Azad University

چکیده [English]

The purpose of this study is calculated the cost of the human science courses at
Islamic Azad University, Aliabad Katoul branch.
In this research used the activity based costing method. The financial datum were
gathered from the branch documents and financial statements for educations year in
2007-2008. In this study has been used grison method. The results of this research
demonstrated that there is possibility recognition of cost driven activities and
overhead resources in terms of the direct and indirect overhead and allocation of that
between the human sciences courses in the branch.
The bachelor of science cost in full time accounting course due to the students
more number was lower and the cost English language course due to thestudents
lower number was higher.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Activity Based Costing
  • Indirect overhead allocation
  • Indirect costs
  • Human science students costs