بررسی تطبیقی شیوه های نوین تولید در شرایط رقابتی: (مطالعه موردی تولید ناب و تولید چابک)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده اول و طرف مکاتبه

2 ندارد

چکیده

امروزه نیازها و خواسته های مشتریان و اولویتهای تولیدی بسرعت در حال تغییر است و استراتژی بنگاههای اقتصادی نیز متناسب با این تغییرات باید تغییر نماید. لذا این عوامل باعث شدند تا بنگاههای اقتصادی با چالشهای جدیدی روبرو شوند و از روشها و تکنولوژی های متفاوتی جهت پاسخگویی به نیاز مشتریان استفاده نمایند که تولید ناب و تولید چابک مهمترین این استراتژی ها می باشند.
تولید ناب روشی است که در آن بهبود مستمر فرایندهای تولیدی و کاهش ضایعات و هزینه ها و افزایش کیفیت توجه می شود در حالی که تولید چابک از یک رویکرد تکامل یافته تولید ناب است و به انعطاف پذیری تولید و پاسخگویی سریع به نیازهای مشتری توجه می نماید. در این پژوهش به تبیین نظری و مطالعه تطبیقی دو سیستم تولید ذکر شده پرداخته می شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study on modern methods of production in competitive conditions (a case study of agile production and lean production)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Maranjory 1
  • Razieh Alikhani 2
چکیده [English]

Nowadays customers will and needs and priorities of production are expeditiously changing in line with these changes, strategies of economic entity are also changing. Such changes make economic entity encounter to new challenges. So it has them find diverse ways to meet the need of their customers. The agile production and lean production are the most important strategies. The lean production is a method in which continuous improvement of production processes and decrease of wastages and costs and increase of quality are considered. While the agile production is an evaluated method derived of lean production and focusing on flexibility of production and the rapid responsibility to meet the customers need. In the present research, theoretical explanation and comparative study of these 2 systems are considered.                                                

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lean Thinking
  • Lean production
  • agile production