بررسی رابطه بین ترکیب هیات مدیره به عنوان یکی از معیارهای راهبری شرکتی، با عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده اول و مسئول مکاتبات.

2 ندارد

چکیده

دراین تحقیق به بررسی رابطه بین نسبت اعضای غیر اجرایی هیات مدیره با عملکرد شرکت که بوسیله نسبتهای مالی ROA ،ROE، EPSواندازه گیری می شود، پرداخته می شود. همچنین به این سوال که آیا بین
عملکرد شرکت ها با نقش ترکیبی مدیریت و عملکرد شرکت ها با نقش غیر ترکیبی مدیریت تفاوتی وجود دارد یا
نه ، پاسخ داده شده و عملکرد شرکت ها با راهبری شرکتی قوی تر با عملکرد شرکت ها با راهبری شرکتی ضعیف
تر مورد مقایسه قرار می گیرد. برای انجام این تحقیق اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران برای سال های 81 الی 85 مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های تحقیق بیانگر این است که هیچکدام از
استقلال هیات مدیره و ساختار رهبری و همچنین ترکیب آنها رابطه ای با عملکرد شرکت ندارد. اما بررسی ها
نشان داد که حدود 76 درصد شرکت ها مورد بررسی از نقش غیر ترکیبی مدیریت برخوردار بوده و بطور میانگین
60 درصد اعضای هیات مدیره آنها از مدیران غیر اجرایی تشکیل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Board of Director Composition as a Corporate Governance Index in Iranian Firm Performance

نویسندگان [English]

  • Bita Mashayekhi 1
  • Behnam Tootakhan Bonab 2
چکیده [English]

This research investigates the role of some corporate governance indices on firm
performance in Iranian Firm. In this paper, we use board independence and board
leadership as corporate governance indices and ROA, ROE, and EPS as firm
performance surrogates. Data from Tehran Stock Exchange (TSE) companies for the
2002-2006 financial years were used to test this hypothesis. We find no relation
between leadership structure and Iranian firms’ performance. Likewise, board
independence does not promote Iranian firms’ performance. Besides, both leadership
structure and board independence together do not impact the performance of Iranian
firms. Our examinations show the duality problem in 76 percent of sample firms.
And, about 60 percent of directors on the board are non-executive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Governance
  • Boards of Director Composition
  • Outside Directors
  • Leadership Structure