سبک حسابرس و قابلیت مقایسه صورت های مالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه حسابداری، تهران، ایران .

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه حسابداری، تهران، ایران.

3 استادیار دانشگاه خلیج فارس، گروه علوم پایه، بوشهر، ایران.

4 دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه حسابداری، تهران، ایران

چکیده

اصطلاح سبک حسابرس برای مشخص کردن مجموعه ای منحصر به فرد از قواعد کار داخلی هر موسسه حسابرسی و
نیز برای تفسیر و بکارگیری استانداردهای حسابداری و همین طور اجرای استانداردهای حسابرسی بوسیله کارکنان آن ها در
رسیدگی به صورت های مالی صاحبکاران استفاده می شود. سبک حسابرس بر این مطلب دلالت دارد که دو شرکت
حسابرسی شده بوسیله حسابرس مشابه، مشمول سبک حسابرسی مشابهی بوده و احتمال بیشتری وجود دارد که سودهای این
دو شرکت نسبت به دو شرکتی که توسط دو موسسه حسابرسی متفاوت حسابرسی شده اند، قابلیت مقایسه بالاتری داشته
باشند.
نمونه آماری تحقیق متشکل از 36 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 08 تا 19 بوده است.
آزمون ها بر اساس جفت شرکت صورت گرفته و مجموعاً از 4644 جفت شرکت به عنوان مشاهدات استفاده شده است. در
تحقیق حاضر از روش همبستگی و رگرسیون چند متغیره استفاده شده و آزمون فرضیات به کمک تحلیل رگرسیون صورت
گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد صاحبکاران سایر موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در سال و
صنعت مشابه از شباهت های بیشتری در ساختار سود و اقلام تعهدی در مقایسه با صاحبکاران سازمان حسابرسی برخوردار
هستند. بعلاوه صاحبکاران یک موسسه حسابرسی)غیر از سازمان حسابرسی( شباهت های بیشتری را با یکدیگر از نظر
ساختار سود و اقلام تعهدی در مقایسه با غیر صاحبکاران آن موسسه حسابرسی نشان می دهند.در نهایت یافته های پژوهش
نشان می دهد سبک حسابرس بر قابلیت مقایسه صورت های مالی موثر بوده و برای دستیابی به قابلیت مقایسه، علاوه بر نیاز
به وجود استانداردهای حسابداری یکنواخت، حسابرسان نیز دارای نقش با اهمیتی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Auditor style and comparability of financial statements

نویسندگان [English]

  • Fryidoon Rahnamay Roodposhti 1
  • Hamidreza Vakili Fard 2
  • Fazllolah Lak 3
  • Abdolreza Mohseni 4
چکیده [English]

The term auditor style to determine a unique set of internal working rules each audit firm to perform audit standards and application generally accepted accounting principles between their clients are used. Audit style implies that two companies audited by the same auditor, subject to the same audit style, are more likely to have comparable earnings than two firms audited by two different audit firms with different styles.
The sample consists of 63 companies listed in Tehran Stock Exchange for the period 2002 to 2013. The tests are based on pairs of firms and a total of 4344 pairs of firms as observations are used. In the present study used correlation method and multiple regression and is performed regression analysis for hypothesis test.
The findings show that clients of other audit firms member of certified public accountants society in the same industry and year than to clients of audit organization have more similar in accruals and earnings structure. Also clients of other audit firms in the same industry and year than to their non-clients have more similar in accruals and earnings structure.
Finally the findings show that audit style is effective to comparability of financial statements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auditor Style
  • Comparability
  • Audit organization
  • Discretionary Accruals
  • Accounting Earnings