لزوم بکارگیری مدیریت بر مبنای فعالیت (ABM) در مهندسی هزینه سیستمهای بانکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس امور مالی مدیریت بانک دی

2 بانکدار بانک سپه

چکیده

رقابت برای بهبود کیفیت محصولات و خدمات، سرنوشت همه صنایع و مؤسسات خدماتی را رقم می زند. تاکنون مطالعات متعددی در ارتباط با بهبود کیفیت و تنوع محصولات و عوامل مؤثر بر آن صورت گرفته اما کم تر به مؤسسات اعتباری پرداخته شده است. نظام بانکی دولتی ایران و مؤسسات اعتباری، به عنوان مراکز مالی که اکثریت مردم با آ نها سروکار دارند، امروزه با چالشهای بیشماری مواجه است. حضور بانک های خصوصی، زمزمه فعالیت بانکهای خارجی و همچنین پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، نیاز به تغییر نگرش در نحوه ارائه خدمات را به یک الزام تبدیل نموده است.
اصولا سیستم های اطلاعاتی بانکها و موسسات مالی برای ارائه صورتهای مالی برون سازمانی و گزارشگری خارجی طراحی شده اند و در صورت سود و زیان آنها هزینه تمام شده فعالیتهای بانکی بر مبنای روشهای سنتی مدیریت محاسبه و فراهم می شود، اما اطلاعاتی در مورد هزینه تمام شده فعالیتهای خاص یا بهای تمام شده هر یک از خدمات و محصولات به صورت جداگانه و دقیق ارائه نمی شود. امروزه با رشد پیچیدگیها و متنوع شدن فعالیتهای بانکی، درک این پیچیدگیها و سنجش تاثیر آن بر هزینه ها و منابع سازمان اهمیت زیادی دارد، بانکها خدماتی را تولید کرده و به مشتریان خود عرضه می کنند، از اینرو لازم است که از هزینه ها تمام شده این خدمات مطلع بوده تا بتوانند منفعت و هزینه آنها را ارزیابی کنند. شناخت فعالیتها و خدمات و ارائه اطلاعات دقیق در خصوص بهای تمام شده هریک از این فعالیتها و خدمات مستلزم طراحی و استفاده از یک سیستم مناسب مدیریت یا تخصیص صحیح هزینه ها به فعالیتها و خدمات می باشد. در این مقاله ابتدا نا رسایی روشهای سنتی مدیریت بر مبنای فعالیت (ABM) را تشریح می کنیم، سپس سیستم مدیریت بر مبنای فعالیت را تعریف کرده و در ادامه به لزوم بکارگیری این نوع سیستم مدیریت در بانک می پردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The required use of Activity-Based Management (ABC) in the engineering cost banking systems

نویسندگان [English]

  • Seyed Erfan Razavi 1
  • Mohamad Parvizi 1
  • Ali Abbasifard 2
چکیده [English]

Compete to improve the quality of products and services, the fate of all industries and institutions service marks. Many investigations in connection with improving the quality and variety of products and factors affecting it have been done, but less to credit institutions has been taken. Iran's banking system and credit institutions, as the majority of them deal with financial centers today are faced with many challenges. The presence of private banks, foreign banks Whispers activities as well as Iran's joining the World Trade Organization, the need to change attitudes in terms of providing services has become a necessity. Its requirement that requires a variety of strategies to achieve them by the above-mentioned challenges to overcome.
Basically, information systems, banks and financial institutions to provide financial statements for external and external financial reporting are designed and Banking Activities in the profit and loss statement based on traditional methods of cost calculation and management is provided But information on the cost of specific activities or cost of each service and product separately and will not be accurate. Today, with the growing complexity and diversification of banking activities, understand the complexities and its Impact on costs and resources is important Banking has produced and offered to our customers It is necessary that the cost of all these services informed so that they can assess their benefits and costs.
The activity and service and provide detailed information about the cost of each action And services required to design and use of an appropriate system management or properly allocate costs to activities and services. In this paper, failure of traditional methods Activity-Based Management (ABM) to illustrate, Then define Activity-Based Management System And continue to pay the required use of this type of management system in the bank.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Activity-based costing (ABM)
  • Industrial Bank
  • loans
  • deposits
  • domestic pricing
*      رهنمای رودپشتی،  فریدون (1387) کتاب مدیریت بر مبنای فعالیت، مدیریت برمبنای فعالیت

*      شباهنگ، رضا (1370) کتاب حسابداری مدیریت، چاپ سوم

*      میر علوی، سید حسین (1380) دانش حسابرسی، دیوان محاسبات استان گیلان

*      عزیزی احمد. مدرس؛ احمد (1390) «هزینه یابی برمبنای فعالیت» نشریه شماره 140 سازمان حسابرسی، دی ماه 1379

*      5- رحمانی؛ علی. مهتدی ؛ اعظم (1392) مقاله کاربرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت در موسسات مالی

*      بودجه بندی عملیاتی (1394) گزارش 101 دفتر برنامه ریزی منابع مالی و بودجه

*      طراحی و کاربرد ABC (1393) گزارش 102 دفتر برنامه ریزی منابع مالی و بودجه

*      جعفری، مصطفی. اخوان پیمان (1385) مدیریت بر مبنای فرایند/ تدبیر شماره 140

*      نمازی، محمد (1388) بررسی سیستم ABC در حسابداری مدیریت