نویسنده = آزادی، کیهان
تعداد مقالات: 1
1. تیپ های شخصیتی حسابرسان و میزان پایبندی آنان بر آیین رفتار حرفه‌ای

دوره 13، شماره 44، بهار 1399، صفحه 205-215

پطرو سپهری؛ کیهان آزادی؛ محمدرضا وطن پرست؛ بهمن اکبری