نویسنده = صالحی، سیدمجتبی
تعداد مقالات: 1
1. اثر متغیرهای حسابداری بر صرفه‌جویی به مقیاس بانک‌ها با استفاده از تئوری محدودیت‌ها

دوره 12، شماره 43، زمستان 1398، صفحه 17-33

سیدمجتبی صالحی؛ محمد‌حامد خانمحمدی