نویسنده = رستمی مازویی، نعمت
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی و تبیین اثرات کنشگران فنی و انسانی بر کارکردهای سیستم اطلاعاتی حسابداری مدیریت با استفاده از نظریه شبکه کنشگران

دوره 12، شماره 41، تابستان 1398، صفحه 91-110

نعمت رستمی مازویی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ سید محمدرضا رییس زاده؛ زهرا پورزمانی


2. مروری برتئوری‌های روانشناسی در تحقیقات حسابداری مدیریت

دوره 8، شماره 26، پاییز 1394، صفحه 1-20

فریدون رهنمای رودپشتی؛ نعمت رستمی مازویی