نویسنده = چناری بوکت، حسن
تعداد مقالات: 1
1. پایداری شرکتی: راهبردی تئوریکی و یکپارچه با رویکرد دستوری و عمل‌گرا

دوره 12، شماره 42، پاییز 1398، صفحه 103-125

حسن چناری بوکت؛ بهمن بنی‌مهد