نویسنده = نظری پور، محمد
تعداد مقالات: 1
1. پذیرش و بکارگیری نوآوریهای مبتنی بر فعالیت: باتاکید بر آشنایی، پذیرش و میزان استفاده

دوره 11، شماره 37، تابستان 1397، صفحه 77-95

محمد نظری پور؛ سعید غنجعلی‌پورگوشکی