نویسنده = محمدزاده سالطه، حیدر
تعداد مقالات: 2
1. راهکارهای تقویت ایمن‌سازی گزارشگری مالی در ایران: رویکرد نظریه‌پردازی زمینه بنیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1399

قادر داداش‌زاده؛ حیدر محمدزاده سالطه؛ رضوان حجازی؛ هوشنگ تقی‌زاده


2. ارائه الگویی برای تبیین ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود

دوره 3، شماره 1(پیاپی4)، بهار 1389، صفحه 59-80

دکتر هاشم نیکومرام؛ حیدر محمدزاده سالطه