نویسنده = مصطفی‌پور، محمدکاظم
تعداد مقالات: 1
1. تصمیمات مدیران در موازنه بین چسبندگی هزینه‌ها و هموارسازی سود

دوره 13، شماره 44، بهار 1399، صفحه 193-204

امید فرجی؛ محمدکاظم مصطفی‌پور