نویسنده = ولی پور، هاشم
تعداد مقالات: 4
2. نقش تعدیل کنندگی اندازه هیئت مدیره در رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش شرکت

دوره 6، شماره 1(پیاپی 16)، بهار 1392، صفحه 61-74

هاشم ولی پور؛ لادن زارع؛ اسماعیل خرم


3. تأثیر محافظه کاری حسابداری بر کاهش ریسک سقوط قیمت سهام

دوره 4، شماره 4(پیاپی 11)، زمستان 1390، صفحه 93-106

جواد مرادی؛ هاشم ولی پور؛ مرجان قلمی


4. اثربخشی ساز و کارهای نظام راهبری شرکت به منظور کاهش هزینه های نمایندگی

دوره 4، شماره 1(پیاپی 8 )، بهار 1390، صفحه 61-75

هاشم ولی پور؛ علی خرّم