نویسنده = توکل نیا، اسماعیل
تعداد مقالات: 2
2. بررسی ارزش آفرینی گزارشگری سرمایه انسانی

دوره 7، شماره 1(پیاپی 20 )، بهار 1393، صفحه 11-34

یحیی حساس یگانه؛ نظام الدین رحیمیان؛ اسماعیل توکل نیا