نویسنده = براری نوکاشتی، صغری
تعداد مقالات: 1
1. انعطاف پذیری حسابداری وخوش بینی مدیران: آزمون تئوری اختیارات مدیریتی

دوره 11، شماره 37، تابستان 1397، صفحه 1-14

صغری براری نوکاشتی؛ بهمن بنی مهد؛ احمد یعقوب نژاد