نویسنده = کردستانی، غلامرضا
تعداد مقالات: 2
1. الگوی یکپارچه حسابداری مدیریت توسعه پایدار

دوره 13، شماره 44، بهار 1399، صفحه 1-21

حبیب امیربیکی لنگرودی؛ غلامرضا کردستانی؛ فرزین رضایی


2. تأثیر عوامل سمت عرضه بر اشاعه نوآوری های حسابداری مدیریت

دوره 11، شماره 39، زمستان 1397، صفحه 1-14

مصطفی ذوالقدر؛ حمید حقیقت؛ غلامرضا کردستانی