نویسنده = طالب نیا، قدرت اله
تعداد مقالات: 8
2. ارتباط بین افشاء داوطلبانه، سبک های شناختی تصمیم گیری و عدم تقارن اطلاعاتی: رویکرد مدل پردازش عدسی برنزویک

دوره 6، شماره 4(پیاپی 19)، زمستان 1392، صفحه 1-14

زهرا پورزمانی؛ قدرت اله طالب نیا؛ احمد یعقوب نژاد؛ علی بیات


3. بررسی گزیده عوامل موثر بر قضاوت اخلاقی حسابداران رسمی ایران

دوره 6، شماره 3(پیاپی 18 )، پاییز 1392، صفحه 87-96

نجمه سلمان پناه؛ قدرت اله طالب نیا


5. بررسی رابطه بین فلسفه اخلاق فردی و ویژگی‌های جمعیت شناختی با رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی

دوره 6، شماره 1(پیاپی 16)، بهار 1392، صفحه 15-26

رمضانعلی رویائی؛ قدرت اله طالب نیا؛ یحیی حساس یگانه؛ صابر جلیلی


6. ارائه الگوی سنجش تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 1(پیاپی 12)، بهار 1391، صفحه 79-100

فریدون رهنمای رودپشتی؛ فرشاد هیبتی؛ قدرت اله طالب نیا؛ سیدعلی نبوی چاشمی


7. بررسی رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی با میزان ثروت ایجاد شده برای سهامداران

دوره 4، شماره 4(پیاپی 11)، زمستان 1390، صفحه 53-64

قدرت اله طالب نیا؛ نظام الدین رحیمیان؛ مجتبی باقری نویر