نویسنده = طالب نیا، قدرت الله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر عوامل محیطی بر فرایند اصلاحات حسابداری دولتی در ایران از طریق مدل اقتضائی

دوره 4، شماره 2(پیاپی 9 )، تابستان 1390، صفحه 57-68

قدرت الله طالب نیا؛ بتول زارعی