نویسنده = محمودی، محمد
تعداد مقالات: 3
2. سنجش مدل های کمی ارزیابی سرمایه فکری با استفاده از متغیرهای مالی

دوره 3، شماره 2(پیاپی 5)، تابستان 1389، صفحه 31-43

دکتر پیمان نوری بروجردی؛ محمد محمودی؛ کاظم هارون کلایی


3. سنجش مدلهای کمی ارزیابی سرمایه فکری با استفاده از متغیرهای مالی

دوره 2، شماره 3(پیاپی 3 )، زمستان 1388، صفحه 89-101

محمد محمودی؛ کاظم هارون کلایی