نویسنده = نیکومرام، هاشم
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر ابعاد فرهنگی و مولفه‌های رفتاری بر تردید حرفه‌ای حسابرسان مستقل

دوره 13، شماره 44، بهار 1399، صفحه 55-72

سیدحسین حسینی؛ هاشم نیکومرام؛ علی‌اکبر رضایی


2. ارائه الگوی اصول یکپارچه (جهانی) حسابداری مدیریت مبتنی بر تفکر انتقادی

دوره 11، شماره 39، زمستان 1397، صفحه 67-81

مونا عابدنظری؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام؛ زهرا پورزمانی