نویسنده = احمدزاده، حمید
تعداد مقالات: 2
1. بیش اعتمادی مدیر و بیش نمایی سود

دوره 9، شماره 30، پاییز 1395، صفحه 55-65

سلاله نصیری پوردری؛ بهمن بنی مهد؛ حمید احمدزاده


2. پیامدهای اقتصادی کیفیت اطلاعات حسابداری با تمرکز بر متغیر پایداری سود

دوره 7، شماره 2(پیاپی 21 )، تابستان 1393، صفحه 1-14

هاشم نیکو مرام؛ مهدی تقوی؛ حمید احمدزاده