نویسنده = بنی مهد، بهمن
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر استراتژی رهبری و تمایز محصول بر هزینه حقوق صاحبان سهام

دوره 12، شماره 43، زمستان 1398، صفحه 153-165

الهام اقدامی؛ بهمن بنی مهد


2. انعطاف پذیری حسابداری وخوش بینی مدیران: آزمون تئوری اختیارات مدیریتی

دوره 11، شماره 37، تابستان 1397، صفحه 1-14

صغری براری نوکاشتی؛ بهمن بنی مهد؛ احمد یعقوب نژاد