نویسنده = خدامی پور، احمد
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای بر تردید حرفه ای حسابرس

دوره 12، شماره 42، پاییز 1398، صفحه 15-26

حمید بیرجندی؛ احمد خدامی پور؛ امید پورحیدری


2. بررسی تأثیر وقفه های زمانی متغیرهای مالی در پیش بینی سود عملیاتی و جریان های نقدی عملیاتی

دوره 6، شماره 3(پیاپی 18 )، پاییز 1392، صفحه 45-56

احمد خدامی پور؛ رضا پوراحمد؛ علی ترک زاده ماهانی


4. تأثیر افشای داوطلبانه بر مربوط بودن سود هر سهم

دوره 5، شماره 3(پیاپی 14)، پاییز 1391، صفحه 1-12

احمد خدامی پور؛ رامین محرومی