نویسنده = نمازی، محمد
تعداد مقالات: 3
2. بررسی تأثیر منحنی یادگیری بر سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت عملگرا(PFABC)

دوره 9، شماره 29، تابستان 1395، صفحه 73-87

محمد نمازی؛ کاظم شمس‌الدینی


3. بدهی های فکری: مفهومی نوین در تقابل با سرمایه های فکری

دوره 7، شماره 23، زمستان 1393، صفحه 15-30

محمد نمازی؛ داریوش فروغی؛ سعید فرزادی