نویسنده = فروغی، داریوش
تعداد مقالات: 1
1. بدهی های فکری: مفهومی نوین در تقابل با سرمایه های فکری

دوره 7، شماره 23، زمستان 1393، صفحه 15-30

محمد نمازی؛ داریوش فروغی؛ سعید فرزادی